En historisk tillbakablick

Att modehistorien speglar samtiden märks tydligt, inte minst när man börjar fördjupa sig i de tidigare epokerna renässansen, barocken och rokokon. Tre stilar som var och en har mycket specifika stildrag, men också har en hel del gemensamma drag som går igen i dagens modetrender.

Från likriktighet till personlighet

Trots att mode under årtusenden har varit ett sätt att uttrycka känslor, samhörighet och personlighet var modet väldigt likriktat under första hälften av 1800-talet. Många klädde sig på samma sätt, särskilt män, men när män med viss kulturell status började bära en viss typ av kläder påverkade detta modet på så vis att det blev den senaste trenden.

Från att från början skapats för att skydda mot såväl kyla som värme, och i andra hand som prydnad, har klädmodet fött nya skönhetsideal både på gott och ont. Under 1500-talet var det den yppiga kvinnofiguren som var på modet, medan de slankare, rakare linjerna varit på modet allt sedan 1600-talets trendsättare stavades kungligheter, adel och överklass.

Det vanliga folket försökte förstås efterlikna dåtidens trendsättare, och då liksom nu fanns det en och annan “avstickare” som önskade mer personlighet och individualism. Namn som Chanel, Vuitton, Saint Laurent och Lagerfeld såg ljuset och än idag är det dessa framgångsrika modehus som står bakom de största årliga catwalkvisningarna som ligger till grund för klädkedjornas inköpare och modebloggarnas inlägg.

Hållbart mode är den nya trenden

När man talar om hållbart mode talar man vanligtvis om tre huvudsakliga kategorier: hållbart mode, socialt hållbart mode och ekonomiskt hållbart mode.

– Hållbart mode betyder hållbarhet från produktion till framställning och distribution. Fokus ligger på att hitta textilier och övriga material som har så lite påverkan på miljön som möjligt, helst ingen alls.

– Socialt hållbart mode avser hela produktionskedjan, inklusive sjyssta och humana arbets- och lönevillkor samt goda utvecklingsmöjligheter.

– Ekonomiskt hållbart mode innefattar god kvalitet för minskat slitage och minskad konsumtion. Textiliernas livslängd bör vara lång och plaggen ska helst gå att återanvända på olika sätt. Här är det nya, smarta återvinningssystem som står i fokus.

Framtidens mode

Enligt Elin Larsson, hållbarhetschef på svenska modeföretaget Filippa K, behöver modeindustrin ställa om. Kläder designas för att hålla i flera generationer och miljö­påverkan minimeras under hela produktionsfasen.

Detta nya sätt att framställa modeplagg kallas för “cirkulärt mode”, vilket syftar till att ge nya plagg ett värde. Alla klädesplagg ska kunna återvinnas och/eller komposteras när de gjort sitt. Det finns dock inga nationella mål för cirkulär mode i Sverige i skrivande stund, men allt fler stora modeföretag arbetar med någon form av hållbarhetstänk.

marinate