Hållbart mode i realiteten

Begreppet “modefluga” (eller fluga) syftar på en tillfällig, övergående trend och omfattar olika stämningar och beteenden som utvecklas hos en stor del av populationen. En modefluga följs generellt sett med stor och utbredd entusiasm av det stora kollektivet, men är lika ofta snabbt övergående.

Många textilier kräver stora mängder kemikalier

I skrivande stund finns det ingen storskalig tillverkning av miljömässigt hållbara textilier. Större delen av dagens klädesplagg tillverkas av bomull, vilket i sin tur kräver enorma mängder vatten. Inte sällan finns bomullen i länder som har stor brist på rent vatten, vilket kräver stora mängder bekämpningsmedel för att bli kvitt ogräs och ohyra av olika slag. Något som inte bara skadar miljön, utan också de människor som arbetar på bomullsfälten.

Under själva produktionen behövs också en stor andel kemikalier, exempelvis för att färga och trycka. Det är specifikt material som polyester och viskos som kräver stora mängder kemikalier, material som är vanliga att hitta i klädbutiker idag.

Så här kan man skapa mer hållbarhet och ökad medvetenhet

– Klädesplagg bör designas och tillverkas för att hålla i flera generationer

– Skapa nationella riktlinjer för ekonomisk hållbarhet

– Hållbart mode och hållbar konsumtion bör vara ledorden för konsumenten

– Satsa på att informera allmänheten om vad hållbart mode innebär

– Tillgängligheten av miljömärkta kläder till rimliga priser måste öka

– Skapa ett oberoende märkningssystem med krav på plaggets hela livscykel

– Inför ett nationellt producentansvar för textilåtervinning

– Satsa på forskning, utveckling och ny teknik

– Ta fram nya politiska riktlinjer

– Prioritera hållbart mode på den politiska agendan

– Ta fram nya tillverkningsmetoder och nya, miljövänliga material och textilier

– Hitta nya, alternativa sätt att skaffa kläder på, såsom uthyrning, bytesmarknader och återbruk

marinate